Почетна » Politika privatnosti

Politika privatnosti

Poštovani,

DELTA MOTORS DOO BEOGRAD (ČUKARICA), sa sedištem na adresi: Radnička 8, 11000 Beograd, matični broj: 20204192, PIB: 104646704 (u daljem tekstu: “Društvo ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Klijent ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“). Prikupljanje i čuvanje Podataka o ličnosti sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018 – u daljem tekstu: „Zakon“), kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679, u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.

U slučaju obrade Podataka o ličnosti Klijenata koji su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenljivo.
Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas. Da bismo zaštitili privatnost svakog Klijenta čije Podatke o ličnosti prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, kao i koja su Vaša prava u vezi sa Podacima o ličnosti. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Podataka o ličnosti koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada posetite naše poslovne prostorije ili iz drugih izvora.
U svakom slučaju, budite slobodni da kontaktirate lice za zaštitu podataka o ličnosti na email adresu: gdpr@deltaholding.rs

Da bi smo sprečili ovakav scenario i pomogli očuvanje bioloških porodica u okviru projekta Treći roditelj finansiramo rad socijalnih radnika koji rade na osnaživanju porodica. Uz stručnu pomoć i podršku socijalnog radnika, roditeljima se pomaže da ostvare prava i iskoriste raspoložive mogućnosti za dalje obrazovanje, poboljšanje uslova stanovanja kao i ekonomsko osnaživanje kroz podršku u osnivanju malih i srednjih preduzeća.

Istovremeno zaposleni naše kompanije materijano pomažu porodice, kako bi im pomogli da prebrode težak period ii deci pruže priliku za adekvatan razvoj i bezbrižno odrastanje. Već punih 8 godina, naši zaposleni pripremaju paketiće za mališane za praznike, početak škole i rođendane, finasiraju sportske i druge vannastavne aktivnosti.. Od početka projekta do danas, benefite projekta u potpunosti je osetilo više od 40% porodica koje su učestvovale – od 2016. godine, 80 porodica je prošlo kroz program a 36 dece i porodica je u potpunosti osnaženo. U 2023. godini 140 kolega vodi računa o 42 dece.

Osnovni pojmovi i
Lični podaci koje Društvo obrađuje

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet;
„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

“Osetljivi podaci” odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.
„Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina.
Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, ne bi trebalo da dozvolite svojoj deci da čine dostupnim svoje Podatke o ličnosti bez Vaše dozvole.

Lični podaci koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama obuhvataju:

 • ime i prezime,
 • pol,
 • adresa prebivališta,
 • kontakt telefon,
 • email adresa,
 • JMBG,
 • broj lične karte,
 • vreme ulaska i izlaska u prostorije,
 • registarska oznaka motornog vozila,
 • broj indeksa,
 • drugi lični podaci iz CV-ja,
 • naziv radne pozicije,
 • snimak video nadzora.

Način prikupljanja
Ličnih podataka

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju, ili od strane drugih lica.

1. Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Klijenata čiji se podaci obrađuju
a) Prilikom Vašeg slanja biografije putem email adrese u okviru odeljka pod nazivom Karijera „Pridružite nam se“, dostupne na našem web sajtu.

Budući da ste nam Vi poslali biografiju, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.

Dodatno, ukoliko smatramo da je Vaša biografija adekvatnija za radno mesto odnosno angažovanje u nekoj od kompanija koja je povezana sa nama, smatraćemo da imamo Vaš pristanak da Vašu radnu biografiju prosledimo našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, koja će Vašu radnu biografiju inicijalno koristiti isključivo za svrhe kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem. O svakoj daljoj vrsti obrade Vaših ličnih podataka, bićete obavešteni od strane konkretne članice naše grupacije.

U slučaju potrebe, Vaše lične podatke možemo dostaviti privrednom društvu angažovanom za potrebe oglašavanja, selekcije i regrutacije kandidata.

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem email-a na email adresu: zastitapodataka@bmw.rs. Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Lične podatke koje ste nam dostavili u radnoj biografiji i upitniku koji se popunjava prilikom Vaše prijave ćemo čuvati u našoj bazi podataka u periodu od pet (5) godina od dana prijema radne biografije odnosno popunjavanja upitnika, te ćemo ih nakon toga obrisati. Naravno, ukoliko opozovete pristanak ranije, lični podaci će biti obrisani odmah nakon opoziva pristanka.

U svakom trenutku, imate pravo da od nas zahtevate: 1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka i/ili 4) opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, u svakom trenutku možete ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prenosivost podataka i 3) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na: zastitapodataka@bmw.rs.

Pridužite nam se

Postanite deo uspešnog sistema Delta Auto grupe.